1 (13)- Επωνυμία : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΒΒΑ Ι.Κ.Ε.

- Διακριτικός Τίτλος : «ΣΑΒΒΑΣ Ι.Κ.Ε.»

- Εταιρικό Κεφάλαιο : 10.000 €

- Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. : 124537736000

- Έδρα και ακριβής διεύθυνση : Έδρα Κοζάνη, 1ο ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

- Ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις των εταίρων, οι εισφορές του καθενός : 

1) Η Ελισάβετ Σάββα του Χρήστου, κάτοικος Κοζάνης,οδός Βελβεντού αριθμός 4, κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ και έλαβε τετρακόσια πενήντα (450) εταιρικά μερίδια, αξίας δέκα (10,00) ευρώ το καθένα,

2) Ο Νικόλαος Σάββας του Χρήστου, κάτοικος Κοζάνης,οδός Βελβεντού αριθμός 4, κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ και έλαβε τετρακόσια πενήντα (450) εταιρικά μερίδια, αξίας δέκα (10,00) ευρώ το καθένα, και 

3) Η Ελισάβετ Σάββα του Παντελή, κάτοικος Κοζάνης,οδός Βελβεντού αριθμός 4, κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά χίλια (1.000) ευρώ και έλαβε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, αξίας δέκα (10,00) ευρώ το καθένα.

- Ονοματεπώνυμο διαχειριστή : Ελισάβετ Σάββα του Χρήστου και της Μαγδαληνής 

Η εταιρία ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΒΒΑ Ι.Κ.Ε. είναι η συνέχεια της εταιρίας ειδών υγιεινής ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

H εταιρία ειδών υγιεινής ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ιδρύθηκε το 1993 και η οποία και αυτή με τη σειρά της ήταν συνέχεια του καταστήματος του Νικολάου και της Ελισάβετ Σάββα (των πρεσβυτέρων). Συνέχεια αποτελεί επίσης και η επιχείρηση του Δημήτρη Σάββα. Η προσήλωση, η υψηλή ποιότητα όλων των προϊόντων η καλύτερη εξυπηρέτηση για επαγγελματίες και ιδιώτες, η σταδιακή άνοδος και βελτίωση όλων των υπηρεσιών είναι βασικές αρχές του καταστήματος μας τόσα χρόνια. Μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε χώρους συνολικής έκτασης 650m2.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

(2)
(3)
(12)
(10)
(13)
(19)
(7)

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ

(2)
(19)
(3)
(13)
(12)
(10)
(7)

ΧΑΡΤΗΣ